Regulamin

§1 Czym jest regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony Game Research Lab, zwanego dalej Stroną, oraz rodzaj i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Techland sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, zwaną dalej Administratorem, w ramach działania Strony.

§2 Słownik

Administrator, Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Stronę, właściciel Strony, firma Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000136933.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony, tworzący z Polityką prywatności integralną część. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie.

Polityka prywatności - dokument dotyczący zakresu wykorzystania danych osobowych Użytkowników.

Strona - internetowa platforma rejestracyjna dla chętnych do wzięcia udziałów w playtestach, znajdująca się pod adresem playtesty.techland.pl.

Użytkownik - osoba wysyłająca zgłoszenie na Stronie.

Wysłanie zgłoszenia - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Administratora danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej, oznacza zapisanie się do Techland Playtest.

Dane osobowe - dane podane przez Użytkownika w procesie wysyłania zgłoszenia.

§3 Korzystanie ze strony

Warunkiem korzystania ze Strony jest akceptacja postanowień Regulaminu. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Strona dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu.

§4 Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby merytoryczna zawartość Strony była kompletna i aktualna. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych, płatnie lub bezpłatnie, za pośrednictwem Strony, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji oraz działań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania ze Strony, w szczególności utraty danych Użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa.

§5 Uprawnienia administratora

Administrator jest moderatorem Strony oraz wszystkich jej funkcjonalności. W szczególności ma prawo do:

  • stałego nadzoru i modyfikowania pod względem merytorycznym i stylistycznym Portalu oraz do stałego aktualizowania zawartych na nim treści;
  • modyfikacji (w tym zmiany sposobu działania, usunięcia, wprowadzenia dodatkowych) funkcjonalności Strony.

Administrator jest wyłącznie uprawnionym do wprowadzania modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników.
Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości podanych przy Wysyłaniu zgłoszenia Danych osobowych Użytkownika.

§6 Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do informowania Administratora o zaistnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości na Stronie, w szczególności o naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania działań mogących w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Strony lub wpłynąć na jego funkcjonalności, w szczególności zabronione jest przesyłanie wirusów komputerowych, podejmowanie prób tłumaczenia, zmieniania struktury, przystosowywania bądź wprowadzania jakichkolwiek zmian na Stronie, usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń Strony.

§7 Zamieszczanie treści oraz prawa autorskie

Portal zawiera treści, loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownicy portalu są uprawnieni do korzystania z Treści zawartych na Portalu wyłącznie do użytku osobistego. Administrator usunie profil Użytkownika na jego prośbę.

§8 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na tej stronie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie, aby dostosować działanie strony do Twoich preferencji. Jeśli jednak nie chcesz zapisywać plików cookie na swoim komputerze, możesz zmienić sposób ich obsługi w ustawieniach swojej przeglądarki.